dissabte, 11 de juliol de 2009

Audició 5 de Juliol del 2009

TERRASSA
Festa Major